30 มิ.ย. 2565 416 0

สกาย ไอซีที เดินเกมบุก PropTech ต่อเนื่อง ปั้นแอปฯ “VIMARNN” ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ขยาย Smart Security Ecosystem เชื่อมต่อความปลอดภัยแบบครบวงจร

สกาย ไอซีที เดินเกมบุก PropTech ต่อเนื่อง ปั้นแอปฯ “VIMARNN” ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ   ขยาย Smart Security Ecosystem เชื่อมต่อความปลอดภัยแบบครบวงจร

“สกาย ไอซีที” เิดตัว “VIMARNN” แอลิเคชัน Visitor Management System ต่อยอดเทคโนโลยีความลอดภัยอัจฉริยะจาก TOSSAKAN ยกระดับการให้บริการแบบครบวงจร นำเสนอ ีเจอร์เด่น Visitor ลงทะเบียนผู้มาเยือนล่วงหน้า LPR ตรวจจับ้ายทะเบียนรถ Face Recognition จดจำใบหน้า และ E-Stamp ยืนยันเลขทะเบียนรถก่อนออกจากโครงการ เื่อควบคุมการเข้า-ออกื้นที่อัตโนมัติ เสริมจุดแข็ง Smart Security Ecosystem เชื่อมต่อฐานข้อมูลร่วมกัน นิติฯ-ผู้ดูแลโครงการใช้ต่อยอดวางแผนงานได้ทันที  

ขยล ตันติชาติวัฒน์ ระธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (Mr. Kayon Tantichatiwat, Chief Marketing Officer
, SKY ICT PCL.) หรือ SKY ผู้นำด้านการัฒนานวัตกรรมการให้บริการ Digital Platform และ AI-Empowered Solution ระดับระเทศ กล่าวว่า หลังบริษัทเิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธง “TOSSAKAN แลตอร์มด้านความลอดภัยอัจฉริยะ นำเสนอบริการและโซลูชันสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัย์ วันนี้ สกาย ไอซีที ร้อมเดินหน้าขยายขีดความสามารถและศักยภาด้าน Smart Security Ecosystem ิดตัวแอลิเคชัน VIMARNN” หรือแอฯ วิมาน ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management System: VMS) มุ่งมั่นัฒนาระบบรักษาความลอดภัยอัจฉริยะให้ครอบคลุมและทำงานได้เต็มระสิทธิภายิ่งขึ้น 

แอ
ลิเคชัน
 “VIMARNN” สามารถบริหารจัดการผู้มาติดต่อได้ด้วยลายนิ้วผ่านีเจอร์ Visitor โดยเจ้าบ้านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเื่อเชิญผู้มาติดต่อได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม สามารถลงทะเบียนข้อมูลเลขทะเบียนรถและกำหนดเวลาเข้า-ออกของผู้มาติดต่อได้ล่วงหน้า ซึ่งแอฯ ได้เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี AI ผ่านระบบอ่าน้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate RecognitionLPR) และระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) ื่อช่วยตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้มาติดต่อ ร้อมอำนวยความสะดวกให้เจ้าบ้านและผู้มาติดต่อสามารถเข้า-ออกื้นที่ได้อัตโนมัติ และภายในแอฯ เสริมด้วยีเจอร์ E-Stamp ใช้ยืนยันการอนุญาตออกจากโครงการผ่านเลขทะเบียนรถได้ทันที ซึ่งข้อมูลการเข้า-ออกทั้งหมดจะถูกแสดงผลบน Operation Dashboard ให้ผู้ดูแลโครงการเฝ้าระวังได้แบบเรียลไทม์ ร้อมแจ้งเตือนสถานะผู้มาติดต่อไยังเจ้าบ้านทันที  

ขยล กล่าวเิ่มเติมว่า 
สกาย ไอซีที ัฒนาแอลิเคชัน VIMARNN ื่อต่อยอดจากแลตอร์ม TOSSAKAN ให้ยกระดับสู่ Smart Security Ecosystem ดูแลความลอดภัยในโครงการที่อยู่อาศัยได้แบบครบวงจร โดยมีจุดเด่นคือการเชื่อมต่อฐานข้อมูลร่วมกัน ซึ่งข้อมูลผู้มาติดต่อทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ Cloud Storage ที่มีความลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่นิติบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถนำไใช้ในการวางแผนและยกระดับความลอดภัยภายในโครงการได้อย่างมีระสิทธิภา 

แอลิเคชัน VIMARNN ร้อมช่วยให้ลูกค้าองค์กรกลุ่มอสังหาฯ สามารถบริหารจัดการผู้มาติดต่อภายในโครงการที่อยู่อาศัย เื่อส่งมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นและเิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกบ้าน นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนในการฒนาระบบของลูกค้าเช่นเดียวกัน” นายขยล กล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางแผนัฒนาีเจอร์ใหม่ๆ เื่อนำเสนอโซลูชันที่ดียิ่งขึ้
ครอบคลุมอสังหาริมทรัย์ทั้ง กลุ่ม ได้แก่ 1.โครงการที่อยู่อาศัย ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร 2.อาคารสำนักงาน 3.โรงแรม 4.โรงยาบาล 5.โรงงาน 6.อาคารเชิาณิชย์หรือห้างสรรสินค้า 7.ถานศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลั สามารถสอบถามรายละเอียดเิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/Vimarnn_Contact_Us หรือโทร 02-029-7877 

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
 หรือ SKY บริษัท Tech Company เต็มรูแบบที่เน้นการัฒนานวัตกรรม การให้บริการ Digital Platform และ AI-Empowered Solution ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร เื่อช่วยยกระดับคุณภาชีวิตของคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของ SKY