27 มิ.ย. 2565 643 95

ดีอีเอส ติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปรับทัศนียภาพ ถ.สุขุมวิท

ดีอีเอส ติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปรับทัศนียภาพ ถ.สุขุมวิท


ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ลงพื้นที่ ถ.สุขุมวิท ติดตามให้นโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ พร้อมด้วย  นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ตรวจสภาพความเรียบร้อยสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน บริเวณ ถนนสุขุมวิท 36 บริเวณด้านหน้าอาคารชุดและแหล่งสัญจรหนาแน่น เพื่อช่วยปรับทัศนียภาพให้สวยงามมีความปลอดภัย ภายใต้การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) เพื่อสนองตอบต่อนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ ตั้งเป้าปี 2565 ให้มีการดำเนินการในโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นในตามถนนสายหลัก โดยเฉพาะย่านธุรกิจและขยายสู่พื้นที่รอบนอกต่อไป


ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ในปัจจุบันการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพ มีการวางโครงข่ายหลายบริษัท เพื่อให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ จึงมีพาดสื่อสารอย่างหนาแน่น ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อประชากรอยู่บ่อยครั้ง  ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยในปี 2565 นี้ ได้เริ่มดำเนินการในกลุ่มเร่งด่วนพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานคร กระทรวงดีอีเอสได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการในโครงการจัดระเบียบ


สายสื่อสาร บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวถนนสายหลัก บริเวณย่านธุรกิจและสถานที่สำคัญ ซึ่งเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมาได้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณพื้นที่เขตวัฒนา บริเวณถนนสุขุมวิท 71บริเวณปากซอยปรีดีพนมยงค์ 31 - ซอยเอกมัย 12 -ปากซอยทองหล่อ 10 ไปแล้ว และมีการขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมากขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีระเบียบและถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคต


สมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 NT กล่าวว่า NT พร้อมที่จะดำเนินการตามแนวนโยบายของกระทรวงดีอีเอสมาโดยตลอด ในการดำเนินการเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศภาพรวม โดย  NT   กฟน.  ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางหลักและเส้นทางวิกฤตทั้งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งหมด 104.83 กิโลเมตร โดยเส้นทางซอยสุขุมวิท 36 (สุขุมวิท-พระราม 4) เป็นพื้นที่มีประชากรหนาแน่น จัดอยู่ในกลุ่มเร่งด่วน มีระยะทางดำเนินการ 3 กิโลเมตร รูปแบบการจัดระเบียบสายสื่อที่ใช้ในเส้นทาง ซอยสุขุมวิท36 เป็นแบบแขวนอากาศ โดยรื้อถอนสายที่ขาดหรือไม่ใช้งาน และจัดเก็บแบบมัดรวบสาย ปรับปรุงลดจำนวนสายสื่อสารและเปลี่ยนสายสื่อสารทองแดงเป็นแบบชนิดไฟเบอร์ออฟติกพร้อมติดตั้งตามมาตรฐานที่กำหนด เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป