22 มิ.ย. 2565 268 6

NT แจ้งเตือนภัยประชาชนเฝ้าระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สังเกตหมายเลขโทรจากต่างประเทศโดยไม่มีคนรู้จัก อาจเป็นการโทรจากมิจฉาชีพ

NT แจ้งเตือนภัยประชาชนเฝ้าระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สังเกตหมายเลขโทรจากต่างประเทศโดยไม่มีคนรู้จัก อาจเป็นการโทรจากมิจฉาชีพ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  แจ้งเตือนภัยประชาชนเฝ้าระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ให้สังเกตหมายเลขที่โทรเข้ามา  หากพบว่ามีการโทรเข้าจากเลขหมาย +(เบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศ) โดยไม่มีคนรู้จักที่จะติดต่อจากต่างประเทศควรระมัดระวังอาจเป็นการโทรจากมิจฉาชีพ  ซึ่งที่ผ่านมา ลักษณะมิจฉาชีพจะพบได้ในกรณี การโทรเข้าเข้ามาจากระบบIVR ระบบตอบรับอัตโนมัติ  (Interactive Voice Response)  การส่งข้อความ SMS ทั้งนี้จึงได้ให้ประชาชนเฝ้าระวัง 

หากพบเจอสามารถโทร. แจ้งได้ที่ NT Contact Center 1888