20 มิ.ย. 2565 740 45

ค่าไฟแพงผลัก 5G ขึ้นราคา อเมริกานำร่องชะลอการลงทุน 5G และเพิ่มค่าบริการแก่ประชาชน เหตุเงินเฟ้อสูงไม่ไหว!!

ค่าไฟแพงผลัก 5G ขึ้นราคา อเมริกานำร่องชะลอการลงทุน 5G และเพิ่มค่าบริการแก่ประชาชน เหตุเงินเฟ้อสูงไม่ไหว!!
เริ่มส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเมื่อยักษ์ใหญ่ของชาติมหาอำนาจเตรียมชะลอการขยายโครงข่าย 5G และดำเนินการปรับขึ้นค่าบริการทั้งระบบเนื่องจากไม่สามารถต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อและราคาค่าพลังงานได้เนื่องจากปัจจุบันราคาค่าพลังงานคือเป็นตัดส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายในการลงทุนถึง 80% ของโครงข่ายดังนั้นผู้ให้บริการอย่าง  Verizon และ AT&T  ได้ขึ้นค่าบริการอย่างเป็นทางการผ่านค่าธรรมเนียมต่างๆและในอนาคตค่าธรรมเนียมต่างๆก็จะส่งผลกระทบต่อราคาสมาร์ทโฟนและราคาค่าใช้บริการอีกด้วย


Verizon และ AT&T เริ่มปรับอัตราค่าบริการตามอัตราเงินเฟ้อและอัตราค่าไฟหรือค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการปรับค่าบริการครั้งแรกในรอบ 2 ปีเพื่อสู้กับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

โดยผู้บริโภคหลายร้านคนเริ่มเห็นการปรับขึ้นราคาบริการโทรในอัตรา 1.35 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเริ่มปรับอัตราดังกล่าวตั้งแต่รอบบิลมิถุนายนเป็นต้นไป โดยค่าบริการดังกล่าวถือเป็นค่าบริการที่มีผลต่อต้นทุนในการดำเนินงานของธุรกิจ ไม่เพียงเท่านั้นค่าบริการอินเตอร์เน็ตก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโดยเริ่มต้นค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นต่อโปรโมชั่น  2.2 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 98%

การปรับอัตราที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้ราคาหุ้น  Verizon พุ่งสูงขึ้นเพิ่มขึ้น 1.8% ปิดตลาดสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ เวลา 16.00 น. ในนิวยอร์ เนื่องจาก Verizon สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อและค่าไฟที่เป็นต้นทุนใหญ่ของระบบโทรคมนาคม

Tami Erwin ดำรงตำแหน่ง Head of Verizon Business กล่าวว่า การปรับค่าบริการดังกล่าวเพิ่มความสมดุลให้กับโครงข่ายในการให้บริการ 5G กระตุ้นให้ผู้ใช้ระบบเดิมที่ร้านสมัยมาใช้บริการ 5G เพิ่มขึ้น ใช้สามารถรับข้อเสนอใหม่ได้จากนี้เป็นต้นไป  เช่นเดียวกันหากลูกค้าได้เซ็นสัญญาในการใช้บริการอัตราค่าบริการดังกล่าวยังคงที่เช่นเดิม

อีกประการหากผู้ใช้งานในปัจจุบันที่สัญญาใกล้จะหมดให้เร่งรับข้อเสนอเนื่องจากอาจจะมีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ทั้งสองผู้ให้บริการยังเตรียมการลงทุนโครงข่าย 5G บนคลื่น  C-Band ที่จะต้องเริ่มให้บริการในปัจจุบันตั้งแต่วันนี้จนถึงกรกฎาคมปี 2566 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการให้บริการในท่าอากาศยานสนามบินไม่ให้คลื่นได้ถูกรบกวนระหว่างกัน

การเลื่อนการติดตั้งหรือการลงทุนโครงข่ายใหม่ในครั้งนี้ส่งผลกระทบบางส่วนเนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบให้เป็นระบบไร้สายเพิ่มมากขึ้นและต้องติดตั้งอุปกรณ์ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานอีกด้วย ในขณะนี้ทางผู้ให้บริการทั้ง 2 ราย ได้หาแนวทางในการควบคุมความแรงของสัญญาณในบริเวณรันเวย์ให้มีความเหมาะสมในขั้นต้นก่อน

หรือหากสัญญาณ 5G ในปัจจุบันรบกวนการทำงานหรือส่งผลกระทบทางด้านการบินก็อาจจะต้องพิจารณางดการให้บริการ 5G ในบริเวณโดยรอบสนามบินจนกว่าจะมีการลงทุนโครงข่าย  5G ย่าน C-Band

ข้อมูล finance.yahoo bloomberg finance.yahoo communicationstoday bloomberg reuters fiercewireless bnnbloomberg