19 พ.ค. 2565 568 0

กลุ่มเบญจจินดาจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล สู่การแข่งขันระดับโลก

กลุ่มเบญจจินดาจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล สู่การแข่งขันระดับโลก

วิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานบริหาร กลุ่มเบญจจินดา พร้อมด้วย พิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส  จำกัด และ เบญจ เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด  ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล  

โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมลงนาม   ซึ่งความร่วมมือเพื่อต่อยอดทักษะความรู้บุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศและพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับโลก