13 พ.ค. 2565 658 0

ทรู ดิจิทัล อคาเดมี เดินหน้าเปิดหลักสูตร “Data Science Immersive Program” รุ่นที่ 2 มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากร ตอบโจทย์แรงงานในยุคดิจิทัล พร้อมโอกาสรับทุนและร่วมงานกับกลุ่มทรู เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 พ.ค. 65 – 10 มิ.ย. 65

ทรู ดิจิทัล อคาเดมี เดินหน้าเปิดหลักสูตร “Data Science Immersive Program” รุ่นที่ 2 มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากร ตอบโจทย์แรงงานในยุคดิจิทัล พร้อมโอกาสรับทุนและร่วมงานกับกลุ่มทรู เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 พ.ค. 65 – 10 มิ.ย. 65

รับเทรนด์แรงงานในยุคดิจิทัลทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy)เดินหน้าเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเปลี่ยนสายอาชีพระดับโลก “Data Science Immersive Program” รุ่นที่ 2 เพื่อรีสกิล (reskill) เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ปูทางเข้าสู่สายอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) รองรับความต้องการของตลาดแรงงานรวมถึงองค์กรธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษาเรียนฟรี จำนวนสูงสุด 10 ทุน และร่วมงานกับกลุ่มทรู เปิดรับสมัครแล้วระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 – 10 มิถุนายน 2565

ดร. ชนนิกานต์ จิรา Head of True Digital Academy กล่าวว่า จากความสำเร็จของผู้เข้าอบรมกับคอร์สจากสถาบันพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับโลกในหลักสูตร “Data Science Immersive Program” รุ่นแรกในปี 2021 นักเรียนทุกคนเมื่อเรียนจบได้เข้าทำงานสายการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรชั้นนำ โดยหลายๆ ท่านสามารถเปลี่ยนจากหลากหลายสายอาชีพเข้าสู่สายที่เกี่ยวกับข้อมูลได้สำเร็จ “ทรู ดิจิทัล อคาเดมี” (True Digital Academy) จึงเดินหน้าสานต่อหลักสูตร “Data Science Immersive Program” รุ่นที่ 2 ด้านการจัดการข้อมูลที่มีมหาศาลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และคนทำงานที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ สมัครเข้าร่วมการเรียนรู้ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนรู้แบบเน้นการลงมือทำและแก้ไขปัญหาได้จริง ผ่าน 5 โปรเจกต์ด้านการจัดการและสร้างโมเดลด้านข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นพอร์ตโฟลิโอของผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก General Assembly สถาบันระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนสายอาชีพคนทั่วโลกมาแล้วกว่า 80,000 คน อีกทั้งเป็นหนึ่งในสถาบันต้นๆ ที่ผู้เรียนจบส่วนใหญ่สามารถเข้าทำงานด้านข้อมูลให้กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก 

นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคำปรึกษาและการวางแผนสมัครงานในสายงานและองค์กรที่ผู้อบรมสนใจโดยที่ปรึกษาด้านอาชีพ (Career Coaching) ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความพร้อมและโอกาสในการทำงาน ทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรจาก General Assembly และ True Digital Academy เมื่อจบการศึกษา เชื่อมั่นว่าผู้ที่เรียนจบหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถก้าวสู่งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนำทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากกลุ่มทรู มูลค่า 240,000 บาท จำนวนสูงสุด 10 ทุน และโอกาสร่วมงานในสายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลในเครือทรูอีกด้วย

สนใจเปลี่ยนสายอาชีพสู่งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล ด้วยหลักสูตร “Data Science Immersive Program” คอร์สจากสถาบันพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระดับโลกตัวจริง สมัครได้แล้วระหว่างวันที่ 13พฤษภาคม 2565 – 10 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3LXOBN5