6 พ.ค. 2565 570 8

เมือง Yakima มองหาช่องทางระดมทุนเพื่อให้บริการ free WiFi ในสวนสาธารณะ

เมือง Yakima มองหาช่องทางระดมทุนเพื่อให้บริการ free WiFi ในสวนสาธารณะ

สภาเมือง Yakima ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้กองทุน American Rescue Plan Act สำหรับช่วยเหลือโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน Yakima โดยเงินทุนดังกล่าว จะใช้เพื่อดำเนินโครงการบริการ WiFi สาธารณะฟรีที่สวนสาธารณะหลายแห่งในเมือง โดยมีแนวโน้มว่าจะเป็นสวนสาธารณะ Miller Park, Martin Luther King Jr. Park หรือ Gilbert Park

ซึ่งเอาเข้าจริงๆ แล้ว การให้บริการ Wi-Fi จะต้องใช้ต้นทุน เงินทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการ Wi-Fi ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ดอลล่าร์สหรัฐ โดย 1 ใน 3 ของเงินจำนวนนี้ ลงทุนไปกับอุปกรณ์เทคนิค และบริการอินเทอร์เน็ต รวมค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการคิดเผื่อไปถึงค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์รายปี ที่ใช้เงิน 3,500 ถึง 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

ยอมรับว่า แนวคิดในการให้บริการ Wi-Fi ฟรีในสวนสาธารณะถูกคิดมาหลายปีแล้ว แต่ก็จะต้องใช้เงินทุนสูง การบริการ Wi-Fi ฟรีจะช่วยให้ผู้ที่มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงข่าวสาร แม้ว่าในบางจุดของเมืองจะมีการให้บริการ Wi-Fi ดีอยู่แล้วก็ตาม

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า เจ้าพนักงานได้ศึกษาบริการอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้ว ผ่าน WiFi app พลเมือง Yakima ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีผ่านกว่า 200 ผู้ให้บริการ หรือเครือข่าย Wi-Fi แบบ crowdfunded

จากการตรวจสอบสวนสาธารณะ 41 แห่งในเมือง ว่ามีแห่งใดเหมาะสมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี พบว่าสวนสาธารณะใหญ่อย่าง Randall Park และ Kiwanis Park ไม่เหมาะกับการให้บริการไวไฟฟรี เนื่องจากยากที่จะให้บริการครอบคลุมทั่วบริเวณสวนสาธารณะ และยังมี WiFi สาธารณะอื่นๆ รอบข้างอยู่แล้วด้วย ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือ Miller Park, Martin Luther King Jr. Park และ Gilbert Park ในพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีนัก หรือพบปัญหาในการเชื่อมต่อ

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาความเสี่ยง ว่าบริเวณนั้นอาจจะถูกแฮก หรือไม่ก็ถูกนำเครือข่ายไปใช้ในทางไม่ดีหรือไม่เหมาะสม

อีกทางเลือก หากไม่นำเสนอบริการ Wi-Fi บริเวณสวนสาธารณะ คือการให้บริการที่ศูนย์เยาวชน Henry Beauchamp Jr. Community Center, Washington Fruit Community Center หรือ Harman Center ซึ่งอาจจะได้ประโยชน์กว่าสวนสาธารณะ

yaktrinews newstalkkit