4 พ.ค. 2565 484 0

WELOVEBOOKING ร่วมโครงการ LiVE Business Matching ผนึกกำลัง LiVE Platform และ AIS เสนอนวัตกรรมระบบจองนัดหมาย AMS ติดปีกธุรกิจ SMEs

WELOVEBOOKING ร่วมโครงการ LiVE Business Matching ผนึกกำลัง LiVE Platform และ AIS เสนอนวัตกรรมระบบจองนัดหมาย AMS ติดปีกธุรกิจ SMEs

แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสัญชาติไทยที่มีความเชี่ยวชาญทาง ด้าน Digital Transformation ภายใต้แบรนด์ WELOVEBOOKING ขานรับเข้าร่วมโครงการ LiVE Business Matching ที่ถูกจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ LiVE Platform และ AIS โครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและการเตรียมความพร้อมในการระดมทุนของ SMEs และ Startups เพิ่มความแข็งแกร่งของทุกอุตสาหกรรมและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของทุกภาคส่วน  โดย WELOVEBOOKING ผู้นำด้านเทคโนโลยี BOOKING SYSTEM ได้นำเสนอนวัตกรรมสำหรับธุรกิจบริการสมัยใหม่  ระบบ AMS (Appointment Management System) หรือ ระบบบริหารจองนัดหมายอัจฉริยะเข้าร่วมโครงการ โดยระบบสามารถจัดการเวลาในการเข้ารับบริการ ลดปัญหาความแออัด ลูกค้าจอง Online อัตโนมัติได้ตลอด  24 ชั่วโมง วิเคราะห์และรายงานผลด้วยระบบแดชบอร์ด แบบ Realtime เก็บประวัติการนัดหมายไว้บน LINE OA ครอบคลุมทุกสถานะ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงานบริการ เพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดด สร้างอาวุธติดปีกให้เจ้าของธุรกิจเหนือคู่แข่งสร้างรายได้แบบยั่งยืน

วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  กล่าว “เราในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม และระบบไอทีโซลูชั่น ภายใต้แบรนด์ WELOVEBOOKING ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation และได้นำ Digital Technology เข้ามาช่วยปรับใช้กับทุกภาคส่วนของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจยุค New Normal ไม่ให้ผู้ประกอบการ โดน Digital Disruption  ท่ามกลางยุคของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ที่จำนวนผู้ใช้งาน online เติบโตสูงขึ้น โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นไปทาง Digital Platform มากขึ้น เจ้าของธุรกิจหลายแห่งเร่งปรับตัวเพิ่มช่องทางการขายและให้บริการจากออฟไลน์สู่ออนไลน์มากขึ้น ทำให้เกิดการกระตุ้นให้องค์กรต่างๆมีความต้องการพัฒนาทางด้าน Digital Technology โดยการนำ Digital Connectivity ซึ่งเป็นการออกแบบเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งรูปแบบ One Site และ Online มาใช้กับธุรกิจ โดย WELOVEBOOKING ได้พัฒนาออกแบบนวัตกรรมบริการระบบบริหารจัดการ การจองและการนัดหมาย หรือ ระบบ AMS (Appointment Management System)  และนำระบบเสนอต่อโครงการ LiVE Business Matching เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Partnership กับตลาดหลักทรัพย์ LiVE Platform และ AIS โดยระบบนี้สามารถใช้งานร่วมกับช่องทางโซเชียลมีเดียยอดฮิต อย่าง LINE OFFICIAL ACCOUNT ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เสริมความแข็งแกร่งโดยการเข้าร่วมเป็น Developer Partner กับ LINE ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาแพลตฟอร์ม บนช่องทาง Social Commerce เพิ่มโอกาสในการให้บริการด้านการพัฒนา IT Solution แก่องค์กรต่างๆ ได้มากขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบ AMS ซึ่งจะเป็นเครื่องมือตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อลดปัญหาความแออัด และการรอเวลาในการเข้ารับบริการ สำหรับลูกค้าของเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ ช่วยลดความผิดพลาดในด้านการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารจัดการเวลา โดยถือเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุดสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 


โดยระบบ AMS สามารถใช้งานร่วมกับช่องทางที่หลายคนคุ้นชินอย่าง SSF (Self Service Kiosk)  เพื่อให้บริการ ณ สถานที่บริการต่าง ๆ  อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์ราชการ ศูนย์บริการประชาชนต่างๆ ร้านค้า เป็นต้น โดยระบบสามารถเชื่อมโยงการทำธุรกรรมบริการทุกช่องทางแบบหนึ่งเดียว และสามารถบริหารจัดการผ่านระบบหลังบ้าน ติดตามสถานะการทำรายการ ตลอดจนการวิเคราะห์ผ่านระบบแดชบอร์ด ได้ตั้งแต่ การลงทะเบียน การนัดหมาย การยืนยันตัวตน ณ สถานที่บริการ ตามการออกแบบ Customer Jouney เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในการเข้ารับให้บริการระบบ AMS พัฒนาบนระบบคลาวด์เทคโนโลยีระดับโลกที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกันกับบริการอื่นๆแบบไร้รอยต่อ ทั้งระบบ TMS (Ticketing Management System) และระบบ CRM ( Customer Relation Management ) ที่ WELOVEBOOKING ได้ออกแบบและพัฒนา ได้แก่ ระบบการจองจำหน่ายตั๋วออนไลน์ e-Booking, ระบบการจำหน่ายคูปองออนไลน์ e-Voucher, ระบบสมาชิกออนไลน์ e-Member, ระบบใช้จ่ายแทนเงินสด e-Cashcard, CRM พร้อมฟีเจอร์การใช้งาน ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการ ในหลากหลายประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวสันทนาการ เช่น พิพิธภัณฑ์ งานอีเว้นท์ โรงละคร คอนเสิร์ต การแสดง กีฬา กลุ่มธุรกิจการเดินทาง เช่น ตั๋วรถ ตั๋วเรือ  รวมไปถึงธุรกิจ SME อื่นๆ เช่น โรงแรม ที่พัก คลินิก โรงพยาบาล สปา ร้านอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวก และส่งมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ยกระดับการบริการ พร้อมติดอาวุธ ให้ธุรกิจขนาด SMEs ได้มีระบบที่สามารถบริหารจัดการงานได้แบบอัตโนมัติ ตลอด 24 ชม.”