30 เม.ย. 2565 260 13

Providence บรรลุข้อตกลงในการซื้อกิจการ Airties

Providence บรรลุข้อตกลงในการซื้อกิจการ Airties

เป้าหมายในการเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบ Smart Wi-Fi ที่เติบโตทั่วโลก Airties มองหาโอกาสใหม่ๆ ในการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ ลงทุนใน R&D รวมไปถึงการตลาดและการสรรหา (Recruiting) ซึ่งยังคงนำโดย CEO Philippe Alcaras

Airties ผู้นำด้าน cloud-based managed Wi-Fi solution ให้กับโอเปอเรเตอร์ทั่วโลก ได้เปิดเผยต่อคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท รวมไปถึง Invus นักลงทุนในตราสารทุนหมุนเวียน ว่าบริษัทได้เห็นชอบในการเข้าซื้อกิจการของบริษัท โดย Providence Equity Partners (“Providence”) บริษัทชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุน การเติบโตในด้านการลงทุนในสื่อ การสื่อสาร การศึกษา และเทคโนโลยี ส่วนตัวเลขที่มีการซื้อกิจการ ไม่ได้มีการเปิดเผย


Airties ก่อตั้งเมื่อปี 2004 เป็นผู้ให้บริการ cloud-based managed in-home Wi-Fi solution ชั้นนำ ที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลก (ISP) โดยให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 80 ล้านครัวเรือนทั่วโลก Airties มีรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง และมีพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม รวมถึง AT&T ในสหรัฐ US, Sky ใน UK, Deutsche Telekom และ Vodafone ในยุโรป และ Telstra ในออสเตรเลีย

การลงทุนของ Providence จะช่วยต่อยอดให้ Airties เติบโตในตลาดใหม่ได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะการลงทุนใน R&D และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดการเชื่อมต่อ และขยายการขาย การตลาด และการสรรหาได้มีประสิทธิภาพทั่วโลก ซึ่งเราพิจารณาแล้วว่า เป็นพันธมิตรที่มีประวัติที่เป็นมิตรกับนวัตกรรมด้านโทรคม และบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ฐานของ Providence จะช่วยสนับสนุนต่อยอดให้กับ Airties ในบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป 

airties และ provequity