20 เม.ย. 2565 963 13

AIS Business 2022 ปักหมุดเป้าหมาย Cognitive Telco เชื่อมต่อโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ความเร็ว 2.7 Tbps ต่อยอด Digital Business Ecosystem เตรียมกวาดรายได้ใหม่ 45% ในสิ้นปี 65 นี้

AIS Business 2022 ปักหมุดเป้าหมาย Cognitive Telco เชื่อมต่อโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ความเร็ว 2.7 Tbps ต่อยอด Digital Business Ecosystem เตรียมกวาดรายได้ใหม่ 45% ในสิ้นปี 65 นี้

ในปีที่ผ่านมา AIS Business ได้เข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร ภาคธุรกิจ และ SMEs ในหลายมิติ ด้วยความมุ่งมั่นในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี หรือ Digital infrastructure เสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพการทำงานในด้านต่างๆ เพื่อการทรานสฟอร์มภาคธุรกิจเข้าสู่ Digital Process แบบ 100% ด้วยบริการและโซลูชันด้านต่างๆ ผ่านความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งในประเทศและระดับโลกอย่างมากมาย สำหรับปีนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญของ AIS Business ที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของโครงข่ายด้วย Intelligent Network เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Telco ที่จะมาช่วยต่อยอดเป้าหมายการทำงานในฐานะผู้นำตลาดที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันดิจิทัลเทคโนโลยีสู่กลุ่มลูกค้าองค์กรของ AIS Business ด้วย กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงหน้าตาขององค์กรธุรกิจให้มีศักยภาพพร้อมรับมือทุกโอกาส ความท้าทาย และการแข่งขัน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยให้มีแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเติบโตได้ในปีนี้


ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS อธิบายว่า “นอกเหนือจากการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับการใช้งานที่เหนือกว่าแล้ว วันนี้ AIS ยังคงเดินหน้านำศักยภาพโครงข่ายเข้าเชื่อมต่อการทำงานกับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้สามารถทรานสฟอร์มองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงาน การบริหารต้นทุน และสร้างการเติบโตด้วยเครื่องมือด้านดิจิทัลที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายรอบด้าน ทำให้ในปีที่ผ่านมาภาพรวมของรายได้กลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กรเติบโตขึ้นกว่า 16%


สำหรับปีนี้การทำงานของ AIS Business ก็ยังคงเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีเป้าหมายใหม่ที่เราต้องการขยับตัวเองขึ้นไปสร้างมาตรฐานใหม่ของตลาดด้วยการเป็น องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Telco ผ่านการวางโครงสร้างพื้นฐานและดึงศักยภาพของพาร์ทเนอร์ภายใต้ Digital Business Ecosystem ที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ให้สามารถออกมาสร้างบริการและโซลูชันที่ตอบโจทย์การทำงานของทุกองค์กร และต้องการทรานสฟอร์มตัวเองตั้งแต่ภาคธุรกิจ SMEs ไปจนถึงระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่างๆ”


ธนพงษ์ กล่าวต่อไปอีกว่า ด้วยศักยภาพของ AIS เรามองตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นหนึ่งใน Digital Business Ecosystem ที่วันนี้เราทำงานในฐานะผู้ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผ่านแนวทางการทำงานบน กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่


- เชื่อมต่อ 5G Ecosystem เพื่อการทำงานของภาคธุรกิจอย่างรอบด้าน โดยดึงศักยภาพของโครงข่าย 5G ที่ AIS ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไว้รองสำหรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพในเรื่องต่างๆ ภายใต้ Ecosystem เดียวกัน อาทิ AR/VR, Robotic, AI และ IoT ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน


ยกระดับการทำงานของโครงข่ายด้วย Intelligent Network การเป็นผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อที่ครบวงจรทั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงและเครือข่ายไร้สายสำหรับลูกค้าองค์กร ด้วยการมี Gateway ที่สามารถเชื่อมต่อทั้งแบนด์วิธในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเพื่อส่งมอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าตามรูปแบบและพฤติกรรมของการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ


มุ่งเสริมความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์ม ด้วยการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ AIS สามารถขยายผลการให้บริการลูกค้าองค์กรในฐานะผู้ให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มด้าน CCII ที่ครอบคลุม เทคโนโลยีที่ครบครัน ทั้ง โซลูชันคลาวด์ (Cloud) บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) บริการ IoT (Internet of Things) และบริการด้านไอซีทีโซลูชัน (ICT Solution)


เสริมอาวุธด้านการตลาด และเพิ่มโอกาสการเติบโตด้วย Business Big Data การนำประสบการณ์ด้านงานดูแลลูกค้าทั่วไป มาเสริมกับการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน รวมถึงอาวุธใหม่ๆ สำหรับการสื่อสารทางการตลาดที่จะสร้างยอดขายและการเติบโตได้มากยิ่งขึ้น


ส่งมอบบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ การมี ซีเอส ล็อกซอินโฟ หรือ CSL เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ทำให้วันนี้ AIS Business เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในตลาดที่มีความพร้อมสูงสุด มีบุคลากรในสายงาน ICT ที่เชี่ยวชาญและรอบด้าน ทำให้การส่งมอบบริการเพื่อตอบโจทย์องค์กรธุรกิจมีความต่อเนื่อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ประเมิน ติดตั้ง บริหารโครงการ และบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ


“ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของประเทศให้มีความแข็งแกร่งด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้วันนี้ AIS สามารถนำศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะ 5G และ ICT มาเชื่อมต่อการทำงานกับลูกค้าองค์กร ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ไปจนถึงกลุ่ม SMEs ให้มีความพร้อมในการทำ Digital Transformation เพื่อยกระดับการทำงานให้มีความพร้อมต่อความท้าทายใหม่ๆ ในบริบทโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


โดยในปีนี้เราจะยกระดับตัวเองจากผู้ให้บริการดิจิทัลสู่การเป็น Cognitive Telco หรือองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้ภารกิจในการนำเทคโนโลยีเข้าช่วยการทรานสฟอร์มให้ภาคธุรกิจมีเครื่องมือและขีดความสามารถจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของเราในครั้งนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศมีเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายในอนาคต” ธนพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย


จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Adslthailand พูดคุยกับธนพงษ์ ระบุว่า AIS Business โครงข่ายอัจฉริยะ 5G ความเร็ว 2.7 Tbps มีความตั้งใจเพิ่มรายได้กลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กรเติบโตให้ขึ้นกว่า 16% อย่างแน่นอน และรายได้โต 45% เพิ่มจำนวน 13,000 ฐานลูกค้าองค์กรทั้งหมด โดยเพิ่มจำนวนลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้นอีก 3X ภายในปี 2565 โดยร่วม ICT Solution จาก CS loxinfo

ที่ผ่านมาทาง AIS Business ได้เข้าช่วยนำเทคโนโลยี 5G มาใช้งานกับผู้ประกอบการ ได้แก่

TQM คือ การไปเปลี่ยนแปลงธุรกิจนายหน้าประกันภัย การนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาออกกลยุทธใหม่ ในการออกรายการส่งเสริมการขายประกันภัยให้เบี้ยไม่ได้แพง
- โรงพยาบาลวิมุต ทาง AIS Business ช่วยโรงพยาบาลในการลำเลียงผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลที่เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม
- คูโบต้า กับ AIS Business อุตสาหกรรมทางการเกษตรโดยร่วมสร้างเทคโนโลยีในการสร้างสมาร์ทฟาร์มทั้งฟาร์มปลา ฟาร์มกุ้ง ให้สามารถสัมผัสเทคโนโลยีทั้งการตรวจจับอากาศและคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร

AIS Business ตอกย้ำกลยุทธ์ AIS SME 7S โดยแบ่งเป็น 4 SME ให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็น 5G การเพิ่มเติมระบบความปลอดภัย การให้บริการICT การให้บริการการตลาด และ 3 SME คือการให้บริการ Full E-Services การร่วมสร้างกลยุทธและการจัด Privileges ระหว่างกันโตขึ้น 15%

AIS Business มีความตั้งใจในการดูแลลูกค้า โดยเฉพาะความตื่นตัวของผู้บริโภคจากโรคระบาคโควิด19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ สิ่งที่พิเศษของพาร์ทเนอร์คือความเชื่อที่จะให้ ICT เข้ามาช่วยผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งที่ผ่านมาทาง AIS ได้เพิ่มประสิทธิภาพ 5G ครอบคลุมพื้นที่ 85% สามารถเพิ่มความเร็ว 2.7 Tbps ถือเป็นความเร็วสูงสุด พร้อมยกระดับเครือข่ายให้อัจฉริยะทั่วประเทศทั้ง Network Slicing - Multi Access Edge Connecting (MEC) - FWA ซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วในขณะนี้ รองรับ AR และ VR อย่างแน่นอน