17 มี.ค. 2565 344 0

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จับมือพันธมิตร เปิดรับผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation ปี 2565

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จับมือพันธมิตร เปิดรับผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation ปี 2565

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนัก งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ HUBBA  ในโครงการ Smart Business Transformation หรือ SBTP ประจำปี 2565 เชิญชวนเจ้าของธุรกิจ SMEs เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดกว้างรับจากทุกสาขาอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจ โดย SMEs จะได้เรียนรู้แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืน การบริหารองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายของพนักงาน และการใช้ทักษะดิจิทัลในด้านต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ การปรับโครงสร้างธุรกิจ การตลาดดิจิทัล และการพัฒนาด้านลูกค้า และเข้าถึงโซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถช่วยพวกเขาเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจ

โครงการ SBTP เปิดรับเจ้าของธุรกิจ SMEs หรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ที่พร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ในการทำธุรกิจ มีความกระตือรือร้นในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและความพร้อมในการลงทุนด้านเครื่องมือดิจิทัล และสามารถให้เวลากับโครงการได้อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนของโครงการ ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SBTP ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ และเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. – 9 ส.ค.นี้ สมัครฟรี ได้ที่ www.facebook.com/uob.th หรือ https://thefinlab.com/th/thailand