11 มี.ค. 2565 1,051 37

AIS - ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายผลความร่วมมือต่อเนื่อง จัดทัพผู้บริหารระดับท็อป ถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์จริงแบบ Exclusive รายแรกบน ‘LiVE Platform’เสริมแกร่ง Startups - SMEs ก่อนเข้าสู่ตลาดทุนฯ

AIS - ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายผลความร่วมมือต่อเนื่อง จัดทัพผู้บริหารระดับท็อป ถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์จริงแบบ Exclusive รายแรกบน ‘LiVE Platform’เสริมแกร่ง Startups - SMEs ก่อนเข้าสู่ตลาดทุนฯ

จากการทำงานร่วมกับกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง AIS โดย AIS The StartUp และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ในการพัฒนา ‘LiVE Platform’ให้เป็นพื้นที่รวมองค์ความรู้ที่ช่วยในการสร้างกิจการในโลกยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs และ Startups ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเติบโตในอนาคต ล่าสุด AIS ได้ขยายผลความร่วมมือ โดยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ตั้งใจมาร่วมถ่ายทอดมุมมอง และวิธีคิดจากประสบการณ์จริง อาทิ คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Intouch Group, คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กรคุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และผู้บริหารมากความสามารถอีกมากมาย ที่มาร่วมกันติดอาวุธให้ผู้ประกอบการไทย สามารถเติบโตต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายและเป็นกำลังหลักในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งต่อไป


ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการ AIS The StartUp  กล่าวว่า “ที่ผ่านมา AIS The StartUp ได้ทำงานร่วมกับ SMEs และ Startups มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ภายใต้แนวคิดการทำงานแบบพาร์ทเนอร์ ที่พร้อมเคียงข้างในทุกความท้าทาย และต่อยอดสู่การร่วมพัฒนา LiVE Platform ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs - Startups ให้แข็งแกร่งก่อนเข้าสู่ตลาดทุนและสร้างการเติบโตต่อไปในอนาคต โดยล่าสุดได้ร่วมมือในการส่งเสริมทักษะใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของทีมผู้บริหารจาก AIS แบบที่ไม่สามารถหาเรียนรู้จากที่อื่นได้ เสมือนเป็นการเรียนลัด ในหลากหลายสายงานสำคัญ อาทิ คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Intouch Group, คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กรคุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และผู้บริหารมากความสามารถอีกหลายท่าน มาร่วมกันแชร์มุมมอง บนรายการ LiVE Guru Sharing ผ่านช่องทาง LiVE Platform ซึ่งนับเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงกับเส้นทางการเติบโตของผู้ประกอบการอย่างครอบคลุม ทั้งการเสริมทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ การเติมเต็มด้านเครื่องมือการทำงาน Digital Service ที่หลากหลายและตอบโจทย์ และที่สำคัญ AIS ยังสนับสนุนการขยายตลาดของ Startups ไปยังฐานลูกค้าใหม่ๆ ผ่านการทำ Business Matching ซึ่งสะท้อนเป้าหมายการทำงานของ AIS ที่ต้องการหนุนให้ Startup เติบโตได้ในฐานะ  Digital Partner


ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญและพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกตลาดทุนของผู้ประกอบการทุกขนาด โดยเฉพาะ SMEs และ Startups โดยพัฒนา ‘LiVE Platform’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเสริมรากฐานความรู้ เพิ่มขีดความสามารถต่อยอดการเติบโตธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน ที่ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งนี้ จากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ AIS ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มีประสบการณ์ ได้ร่วมกันสร้างโอกาสการเติบโตให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ผ่านการเจรจาธุรกิจ และการพัฒนาสื่อเรียนรู้ อีกทั้ง AIS ยังเป็นพันธมิตรรายแรกที่ร่วมพัฒนาและออกแบบบริการ LiVE Guru Sharing ซึ่งเป็นบริการใหม่ของ ‘LiVE Platform’ นำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสการแข่งขัน ผ่านการถ่ายทอดจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินธุรกิจ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลและความรู้ที่ได้จากผู้บริหารของ AIS ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมทักษะใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการขยายการเติบโตทางธุรกิจให้กับ SMEs และ Startups อย่างยั่งยืน”

สำหรับบริการ LiVE Guru Sharing ซีรีย์ที่ 1 การแบ่งปันประสบการณ์จาก AIS เพื่อให้ชุดความรู้ชิ้นนี้เป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญให้กับกลุ่ม SMEs และ Startups สามารถนำไปปรับใช้จริง ผ่านผู้บริหารทั้ง ท่าน ครอบคลุมใน หมวดที่สำคัญสำหรับการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ ได้แก่ Business Development,  Product Development  และ People Development  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


·      คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร ในหัวข้อ 5G Business Opportunity เรื่อง ทำความรู้จักเทคโนโลยี 5และโอกาสการสร้าง Business สำหรับ Startups และ SMEs 
·      คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจ ในหัวข้อ Financial Services in The Digital Landscape เรื่อง เรียนรู้การปรับตัวและการใช้ Financial service ในการยุค Digital
·      ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการส่วนงานเอไอเอส สตาร์ทอัพ ในหัวข้อ Strategy between corporate and startup and SMEs เรื่อง กลยุทธ์การสร้างโอกาสในการเติบโตกับ Corporate 
·      คุณยศสยา วาณิชเสนี หัวหน้าส่วนงานเทเลคอมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ Products MKT & Services Development in Digital Era เรื่อง มารู้จักการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจคนในยุค Digital
·      คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Intouch Group ในหัวข้อ New World Leadership in Digital Economy and People Management เรื่อง เรียนรู้การเป็นผู้นำในยุค Digital Economy และ การจัดการบริหารบุคลากรในโลกปัจจุบันโดยผู้ประกอบการ

 SMEs และ Startups สามารถเข้าร่วมรับฟังและติดตามประสบการณ์จริงจากทีมผู้บริหารจาก AIS รับชมได้ฟรี ผ่านรายการ LiVE Guru Sharing ทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม -12 เมษายน 2565 ที่เฟซบุ๊ก LiVE Platform , SET Thailand และ AIS The StartUp หรือผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลความรู้ สำหรับผู้ประกอบการได้ที่ www.live-platforms.com


เกี่ยวกับ AIS


บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider อันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1420 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 44.1 ล้านเลขหมาย (ณ สิ้นปี 2564) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5ที่ครบ 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ AIS eSports, AIS Insurance Service ทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน พบกับเราได้ที่ www.ais.th