3 มี.ค. 2565 792 0

วิศวะฯ มธ. ระดมอาสาสมัครในโครงการ ‘ธรรมศาสตร์จิตอาสารับสาย 1330’ ช่วยเพิ่มคู่สาย สปสช. ผ่านสายด่วน 1330 กด 14 แก้ปัญหาโทรไม่ติด - สายไม่ว่าง

วิศวะฯ มธ. ระดมอาสาสมัครในโครงการ ‘ธรรมศาสตร์จิตอาสารับสาย 1330’ ช่วยเพิ่มคู่สาย สปสช.  ผ่านสายด่วน 1330 กด 14  แก้ปัญหาโทรไม่ติด - สายไม่ว่าง


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat School of Engineering) หรือ TSE ระดมอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผ่านโครงการ ธรรมศาสตร์จิตอาสารับสาย 1330’  เพื่อเพิ่มคู่สายผ่านสายด่วนของ สปสช. ช่วยแก้ปัญหาโทรไม่ติดหรือสายไม่ว่าง ซึ่งขณะนี้มีอาสาสมัครในเครือข่ายของ TSE ที่พร้อมช่วยเหลือทันทีกว่า 370 คน ที่ช่วยรับเรื่องและประสานงานข้อมูลผู้ป่วยให้กับ สปสช. เพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบการรักษา โดยประชาชนที่ติดเชื้อโควิด 19 สามารถติดต่อเจ้าหน้าอาสาสมัครในโครงการ ธรรมศาสตร์จิตอาสารับสาย 1330’  ในเครือข่ายของ TSE ได้ที่ สายด่วน 1330 กด 14 เจ้าหน้าที่พร้อมรับเรื่อง ส่งต่อไปยังสปสช.  นอกจากนี้ TSE พร้อมส่งต่อ หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับงานบริการด้านสาธารณสุขที่ช่วยให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถดูแลผู้ติดเชื้อแบบไร้การสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดโควิด 19 โดยตรง 
ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์เป็นอาสาสมัครในโครงการ   ธรรมศาสตร์จิตอาสารับสาย 1330’   สามารถแจ้งความประสงค์และติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Open Chat : https://line.me/ti/g2/T_Xpc0IICiVjLTVHyjZaRotDjoJkkDZ7wHuQoA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ TSE รวมถึงรายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุกรอบทุกหลักสูตร สามารถติดตามได้ที่ www.engr.tu.ac.th และ Facebook ของ TSE ที่ www.facebook.com/ENGR.THAMMASATวัชระ  อมศิริ  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat School of Engineering) หรือ TSE กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ที่ผ่านมามีประชาชนที่ตรวจหาเชื้อและพบว่าติดโควิด 19 มีการโทรเข้ามาไปยังสายด่วน 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. ) สำหรับประสานงานต่อไปยังโรงพยาบาล เพื่อรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนโทรเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือมากกว่า 40,000 สายต่อวัน  ส่งผลให้เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันถ่วงที เพราะมีสายเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนต้องรอสายนานจนเกินไป

ดังนั้น TSE จึงได้หารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อระดมหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย TSE ได้ดำเนินโครงการ ธรรมศาสตร์จิตอาสารับสาย 1330’ โดยเป็นการระดมอาสาสมัครจากกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น อาสาสมัครกู้ชีพ นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ฯลฯ  เพื่อเข้ามาช่วยรับสาย รับเรื่อง และส่งต่อเคสให้แก่ สปสช. แนวทางดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหากรณีโทรแล้วไม่ติด โทรแล้วสายไม่ว่าง รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาประชาชนได้รับความช่วยเหลือล่าช้า ทั้งนี้หากประชาชนที่ตรวจพบเชื้อโควิด 19 สามารถโทร 1330 กด 14 เพื่อต่อสายเข้ามาหาอาสาสมัคร TSE ได้ทันที  
วัชระ  กล่าวต่อว่า หน้าที่หลักของอาสาสมัครในโครงการ ธรรมศาสตร์จิตอาสารับสาย1330’ ผ่านสายด่วน 1330 กด 14 คือ การบริการข้อมูลสำหรับประชาชน และสามารถแจ้งผลตรวจ ATKเป็นบวก (ขึ้น ขีด) หรือตรวจพบเชื้อโควิด 19 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกประสานไปยัง สปสช. เพื่อดำเนินการจับคู่โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ รวมทั้งสถานพยาบาลทั่วไป ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป ซึ่ง TSE เชื่อมั่นว่าการระดมอาสาสมัครในครั้งนี้ จะช่วยให้การบริการผ่านสายด่วน 1330 มีความรวดเร็ว และคลายความกังวลให้กับประชาชนได้
ส่วนรูปแบบการทำงานของทีมอาสาสมัครในโครงการ ธรรมศาสตร์จิตอาสารับสาย 1330’ ผ่านสายด่วน 1330 กด 14  สามารถทำงานได้จากทุกพื้นที่ โดยไม่จำเป็นต้องนั่งประจำอยู่กับที่ เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในพื้นที่ไม่อับสัญญาณ และคอมพิวเตอร์สำหรับรับข้อมูลเบื้องต้น เพื่อส่งข้อมูลต่อให้เจ้าหน้าที่ สปสช. ประสานความช่วยเหลือต่อไป  ซึ่งขณะนี้มีอาสาสมัครในโครงการดังกล่าวที่พร้อมให้บริการประชาชนแล้วกว่า 370 คน โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกจากเครือข่ายผู้ใช้เครื่องส่งวิทยุสมัครเล่นและประขาชนทั่วไป ที่ผ่านการอบรมการรับเรื่องประสานงานและบริการข้อมูลจาก สปสช. มาแล้วทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ในการเป็นอาสาสมัครให้บริการข้อมูลในโครงการ ธรรมศาสตร์จิตอาสารับสาย 1330’ ผ่านสายด่วน 1330 กด 14 ทาง TSE ได้เปิดช่องทางการแก่ผู้สนใจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) สายด่วน 1330 ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์และติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Open Chat : https://line.me/ti/g2/T_Xpc0IICiVjLTVHyjZaRotDjoJkkDZ7wHuQoA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดจำนวน และเปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ ซึ่งภายหลังจากที่ได้สมัครแล้ว TSE จะนำหมายเลขโทรศัพท์ของอาสาสมัคร ไปลงทะเบียนกับระบบของกับ สปสช. เพื่อทำการเช็คอินเปิดระบบให้แก่อาสาสมัคร และจะได้รับคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน โดยเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านสายด่วน 1330 กด 14  ระบบจะทำการโอนสายไปยังอาสาสมัครได้ทันที

วัชระ  กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการ ธรรมศาสตร์จิตอาสา รับสาย 1330”  ขณะนี้ TSE ยังมี หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวคือรถโมบายเคลื่อนที่ ซึ่งภายในติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร ระบบการเชื่อมต่อไร้สาย และระบบเทคโนโลยีอื่นๆ ที่สามารถเข้าไปติดตั้งระบบให้แก่โรงพยาบาล หรือฮอสพิเทล (Hospitel) ได้ทันที โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะเน้นการทำงานแบบไร้การสัมผัส ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา การวินิจฉัย ลดความเหนื่อยล้าจากการสวมชุด PPE เป็นเวลานาน และช่วยให้ทีมแพทย์ใกล้ชิดกับผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ ด้วยระบบการติดตามอาการได้ทันทีโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวเคยนำไปใช้ในช่วงที่เปิด โรงพยาบาลสนามศาสตร์ แต่ขณะนี้โรงพยาบาลสนามปิดไปแล้ว ดังนั้น TSE มีความพร้อมจะส่งต่อเทคโนโลยีดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ และยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว แก่หน่วยงานที่สนใจอีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน TSE มีหลักสูตรด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการวางระบบสารสนเทศและโทรคมนาคมที่ทันสมัย ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-en) ในโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE ที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรอบที่ 2 โควตา 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31มีนาคม 2565 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.engr.tu.ac.th และ Facebook ของ TSE ที่ www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT