18 ม.ค. 2565 301 0

จีเอเบิล เร่งเครื่องเสริมความมั่นคงปลอดภัยธุรกิจไทย ด้วย Holistic G-Cyber Solution ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

จีเอเบิล เร่งเครื่องเสริมความมั่นคงปลอดภัยธุรกิจไทย ด้วย Holistic G-Cyber Solution ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย พร้อมพัฒนาโซลูชันที่มีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหนือชั้นอย่าง Holistic G-Cyber Solution โซลูชันป้องกันภัยไซเบอร์ครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจไทย ที่กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และการโจมตีจากภัยไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต

 
ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ ส่งผลให้หลายๆ องค์กรต้องมีการปรับตัวเข้าไปสู่โลกดิจิทัลเร็วขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้นทวีคูณเช่นกัน จากผลสำรวจของการ์ทเนอร์พบว่า การโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นทั่วโลกทุก 11 วินาที และคาดมูลค่าความเสียหายจากภัยไซเบอร์ในอนาคตอันใกล้นี้จะสูงถึง 300 ล้านล้านบาท  โดยเหล่าแฮกเกอร์สามารถโจมตีได้ในช่องทางตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญระดับชาติ ไปจนถึงข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้การทำงานแบบ Work from Anywhere ในช่วงนี้ ยังทำให้เกิดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้นอีกด้วย ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้องค์กรธุรกิจต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น ทั้งทางด้านเทคโนโลยี นโยบายและบุคลากร

มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ ส่งผลให้หลายๆ องค์กรต้องมีการปรับตัวเข้าไปสู่โลกดิจิทัลเร็วขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้นทวีคูณเช่นกัน จากผลสำรวจของการ์ทเนอร์พบว่า การโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นทั่วโลกทุก 11 วินาที และคาดมูลค่าความเสียหายจากภัยไซเบอร์ในอนาคตอันใกล้นี้จะสูงถึง 300 ล้านล้านบาท  โดยเหล่าแฮกเกอร์สามารถโจมตีได้ในช่องทางตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญระดับชาติ ไปจนถึงข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้การทำงานแบบ Work from Anywhere ในช่วงนี้ ยังทำให้เกิดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้นอีกด้วย ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้ทำให้องค์กรธุรกิจต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น ทั้งทางด้านเทคโนโลยี นโยบายและบุคลากร
 
จีเอเบิล ในฐานะผู้นำทางด้าน Cybersecurity ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยองค์กรธุรกิจ และแนะนำ Framework ในการรับมือด้านภัยไซเบอร์ รวมถึงนำเสนอ Holistic G-Cyber Solution ที่ช่วยป้องกันระบบและข้อมูลขององค์กรธุรกิจจากการโจมตีทางไซเบอร์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดย Framework ของจีเอเบิลได้ถูกเสนอผ่านมิติความปลอดภัย 3 ขั้นตอนดังนี้

1. Diagnostics คือ การจำกัดวงความเสียหาย แก้ไขได้โดยวิธีเรียบง่าย เช่น Unplug และหาไฟล์ที่หายหรือรั่วไหลให้เจอ
2. Recovery คือ กู้สิ่งที่เสียหายกลับมา ตรวจสอบทั้งส่วนที่ได้รับและไม่ได้รับความเสียหาย และไม่ควรรีบร้อนเกินไป ควรมี Backup ข้อมูล 
3. Future Improvement & Plan คือ ทบทวนบทเรียนที่ผิดพลาด และสร้างเกราะป้องกันเพื่ออนาคต 
โดยจีเอเบิลแนะนำให้องค์กรคำนึงถึงความโปร่งใสในทุกขั้นตอน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรควบคู่กันไป
 
นอกจากความพร้อมในการรับมือกับภัยไซเบอร์แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จีเอเบิลพร้อมนำเสนอ Holistic G-Cyber Solution แผนการป้องกัน เพื่อเข้ามาช่วยให้องค์กรธุรกิจในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยดูแลตั้งแต่ต้นจนจบครบใน 4 ขั้นตอน ดังนี้


1.     Consult: ตรวจสอบช่องโหว่ภายในองค์กร เพื่อให้มีความปลอดภัย และสามารถป้องกัน พร้อมตรวจจับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ได้
2.     Design: ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาช่วยวิเคราะห์ และออกแบบแผนความปลอดภัยให้แต่ละองค์กรโดยเฉพาะ
3.     Implement: ลงมือวางระบบโดยละเอียดด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นสูงในอุตสาหกรรม พร้อมความรู้ที่ครบครัน และมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทุกความซับซ้อนของข้อมูล
4.     Operation & Service: ตรวจสอบการทำงานของระบบผ่านการทดลองแฮกจริง และตรวจสอบอุปกรณ์ในองค์กร
 
“วันนี้ในหลายๆ องค์กรได้หันมาลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ควรตระหนักถึงนโยบายทางด้านการป้องกันภัยไซเบอร์เพื่อป้องกันตนเองด้วย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในด้านการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วการแก้ไขจะยากและต้องใช้งบประมาณมากกว่าการป้องกันเสมอ ดร.ชัยยุทธ กล่าวทิ้งท้าย