17 ม.ค. 2565 877 2

Unleashing the Power of AI in Your Business ปลดปล่อยพลังของ AI สู่ธุรกิจของคุณ

Unleashing the Power of AI in Your Business  ปลดปล่อยพลังของ AI สู่ธุรกิจของคุณ

โดย วลีพร สายะสิต และ Peter Fischbach

สาระสำคัญ:

·        ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงกันมากในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนำมาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการอย่างแพร่หลายโดยภาครัฐบาล โซเชียลมีเดีย และวงการบันเทิง  AI นั้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริงในด้านระบบไอที และเทคโนโลยีดิจิทัล
·        AI นั้นจะยังคงอยู่ต่อไป ดังนั้นตราบใดที่เรายิ่งทำความเข้าใจ ว่า AI คืออะไร และเรียนรู้วิธีการนำมันมาใช้ย่อมส่งผลให้องค์กรของเราก้าวหน้าขึ้น และไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเกิดขึ้นแล้ว
·    คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ AI 2 ท่าน มาบรรยายเจาะลึกถึงแนวคิดและช่วยชี้แนะแนวทางอย่างถูกต้อง


ถึงแม้ว่าจะมีหลายคนที่พูดเกี่ยวกับ AI แต่มีไม่กี่คนที่จะเข้าใจอย่างถูกต้องว่า AI คืออะไร และเราจะใช้งานมันได้อย่างไร ครั้งนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก ดร. อรทัย สังข์เพ็ชร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และ คุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย), ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาสนทนาถึงหัวข้อดังกล่าว

โดย ศุภรัฒศ์ ได้อธิบายว่าความแตกต่างระหว่างปัญญาโดย ธรรมชาติ และ ประดิษฐ์คือ “เจตนา” โดยได้ยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาสหรัฐอเมริกาเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งได้ตัดสินให้มะเขือเทศซึ่งตามหลักทางวิทยาศาสตร์แล้ว อยู่ในหมวดหมู่ของผลไม้ ให้ตกอยู่ในหมวดหมู่ของพืชผักเพื่อให้ลดภาษีนำเข้า ในการยกตัวอย่างนี้ เขาตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลพื้นฐานเหมือนกัน แต่เจตนาในการใช้ข้อมูลนั้นแตกต่างกัน และนั่นเป็นมุมมองที่ช่วยให้เราเข้าใจ AI นอกจากนี้ยังอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Machine Learning (ML), Reinforced Learning (RL) และ Deep Learning (DL) ไปจนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ AI ก้าวหน้ามากขึ้น

ดร. อรทัย ได้อธิบายว่าแนวคิด AI มีอยู่มานานหลายทศวรรษ แต่เพิ่งจะกลายมาเป็นจริงได้อย่างเหลือเชื่อด้วยพลังความสามารถในการคำนวณของเครื่องในปัจจุบัน ความท้าทายในการใช้งาน AI คือการทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของชุดข้อมูลและการสร้างชุดคำสั่งที่ไม่ลำเอียงสามารถตอบโจทย์กรณีศึกษาที่ทางปฏิบัติได้จริง ซึ่งดร. อรทัย ได้กล่าวว่าที่มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เร็วที่สุดในอาเซียน และในปี 2565 เราจะเริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม AI ด้วยเช่นกัน ในระหว่างการสนทนา ได้มีการอ้างถึงกรณีการใช้งาน AI ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือการตอบสนองความต้องการของบริษัทขนาดเล็ก “AI as a Service” จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และจะนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น blockchain เพื่อเพิ่มความโปร่งใส

เราต่างเห็นด้วยกับประเด็นสำคัญที่วิทยากรทั้งสองท่านได้กล่าวมาถึงพลังของ AI ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกอุตสาหกรรมหากมีข้อมูลที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ต้องการ รวมทั้งการมีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะและแนวคิดที่ถูกต้องที่พร้อมใช้งานด้วย ทางด้านรัฐบาลเองก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกับเรื่องนี้โดยการจัดหา 'วัตถุดิบ' ในรูปแบบของชุดข้อมูลแบบเปิด ในการดึงข้อมูลที่มีคุณค่าในเชิงลึกเพื่อให้ใช้ในทางที่สร้างสรรค์และเหนือความคาดหมาย

 

สามารถฟังการบรรยายฉบับเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=1TAT4eoq00I

ผู้เขียน:

วลีพร สายะสิต General Manager - Corporate Communications บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด

Peter Fischbach, President of ISM Technology Recruitment Ltd. เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ซึ่งทางคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลพยายามที่จะสนับสนุนบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัลในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงในองค์กรทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

 

แปลเป็นภาษาไทยโดย สุภาเพ็ญ อารีย์มิตร และพรพิสาข์ สุวรรณมงคล