6 ม.ค. 2565 3,052 1

สภาดิจิทัลฯ จับมือพันธมิตรองค์กรดิจิทัล สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตฯ ซอร์ฟแวร์ไทย และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ นำเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัล “Food Delivery Platform” ช่วยร้านอาหารแบบครบวงจร กระตุ้นรายได้พ้นวิกฤตโควิด 19

สภาดิจิทัลฯ จับมือพันธมิตรองค์กรดิจิทัล สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตฯ ซอร์ฟแวร์ไทย และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ นำเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัล “Food Delivery Platform” ช่วยร้านอาหารแบบครบวงจร กระตุ้นรายได้พ้นวิกฤตโควิด 19

“สภาดิจิทัลฯ” จับมือพันธมิตรองค์กรดิจิทัล สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ นำเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัล “Food Delivery Platform” ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารแบบครบวงจร หวังเพิ่มโอกาสและช่องทางการขาย กระตุ้นรายได้ร้านค้าให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19


 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งธุรกิจร้านอาหาร ทางสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดย ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล  นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานและประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ สภาดิจิทัลฯ ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิก สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดครั้งนี้ โดย นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานและประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ สภาดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า สภาดิจิทัลฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีสรรพกำลังและองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้หารือร่วมกับสมาชิกและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการนำเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัลที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม “Food Delivery” ของแต่ละองค์กรที่ได้พัฒนาและใช้งานในปัจจุบัน มาร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ  โดยเปิดโอกาสให้ร้านค้า ผู้ประกอบการอาหารสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมใช้งานแพลตฟอร์มระบบการสั่งซื้ออาหารและระบบขนส่งแบบครบวงจร ซึ่งนำร่องให้กับร้านค้าในเครือข่ายของสมาคมธุรกิจร้านอาหาร หวังช่วยสร้างโอกาสที่ดีและขยายช่องทางการขายใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยประชาชนผู้บริโภคยังสามารถได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ  ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมี True Food food delivery platform ซึ่งอยู่ใน TrueID แอพพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มนำร่องการให้บริการของโครงการ และในอนาคตจะสานต่อแนวทางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัลของผู้ประกอบการในตลาดซอฟต์แวร์ไทยสู่ผู้ประกอบการเพื่อสร้าง API Economy หรือการเชื่อมต่อธุรกิจด้วยระบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบของนักพัฒนาไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้นด้วย  
 
ลักษมณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ อย่างมาก สภาดิจิทัลฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีสรรพกำลังและองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกสภาฯ ผู้แทนทั้งสมาคมธุรกิจร้านอาหาร  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ อาทิ บริษัท สเนลวอล์ค จำกัด, บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด, บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด, MBRO GLOBAL CO.’ LTD. และทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เป็นต้น โดยที่ประชุมมีมติให้สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มการสั่งอาหารแบบ Food Delivery เป็นแนวทางหลัก และให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ได้ในระยะยาว รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคให้สามารถรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลได้ในทุกสถานการณ์ในอนาคต โดยช่วงแรกจะเริ่มให้บริการแก่กลุ่มผู้ประกอบการด้วยบริการ True Food และภายในต้นปีนี้จะเปิดรับพันธมิตรเพิ่มอีกหลายช่องทาง ทั้งนี้ สภาดิจิทัล ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินเคียงข้างคนไทยในสถานการณ์ที่รุนแรงดังกล่าว และพร้อมจะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังต่อแนวทางมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทุกกลุ่ม สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้