4 ม.ค. 2565 1,060 9

NVIDIA ร่วมมือ สวทช. และ ThaiSC ขับเคลื่อนงานวิจัยไทย GPU ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดย NVIDIA A100 GPU มากกว่า 700 ตัวจะเร่งการวิจัยในไทย

NVIDIA ร่วมมือ สวทช. และ ThaiSC ขับเคลื่อนงานวิจัยไทย GPU ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดย NVIDIA A100 GPU มากกว่า 700 ตัวจะเร่งการวิจัยในไทย

NVIDIA    ประกาศความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศไทย (สวทช.) โดยการดำเนินงานของศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ในการใช้พลังการประมวลผลของ NVIDIA A100 Tensor Core GPU สำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ที่มากถึง 704 ตัว ถือเป็นระบบคอมพิวเตอร์สาธารณะประโยชน์ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งทำงานเร็วกว่าระบบ TARA ที่เป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ถึง 30 เท่า โดยติดตั้งใช้งานในศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง สวทช. (ThaiSC - NSTDA Supercomputer Center) เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูล จากทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ยังสนับสนุนโครงการวิจัยในด้านต่างๆ อาทิ งานด้านเภสัชกรรม งานด้านพลังงานหมุนเวียน และการพยากรณ์อากาศ ฯลฯ

NVIDIA A100 เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ เพื่อผลักดันให้งานด้าน AI, การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) และงานที่ต้องใช้การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) นับได้ว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นตัวแทนที่ทรงพลังที่สุดที่จะช่วยพัฒนางานด้าน AI สำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง สวทช. จะช่วยพัฒนา ขยายขอบเขต และปรับปรุงรูปแบบการวิจัยในประเทศไทย ซึ่งเน้นที่การพัฒนาความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและอุตสาหกรรมในประเทศ” Dennis Ang ผู้อำนวยการธุรกิจองค์กรสำหรับภูมิภาค SEA และ ANZ ของ NVIDIA กล่าว

NVIDIA A100 ได้รวมเอาส่วนประกอบต่างๆ ของฮาร์ดแวร์ เครือข่าย ซอฟต์แวร์ ไลบรารี โมเดล AI ที่ปรับให้เหมาะสม รวมถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการพัฒนา AI และ HPC


“ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งคาดการว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2565 มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยในแง่ของการพยากรณ์และการคาดการณ์ภัยพิบัติระดับชาติ” ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าว

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ประธาน สวทช. กล่าวเสริมว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนของประเทศไทยในด้าน HPC และเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยในอาเซียน 
 
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้จะช่วยให้นักวิจัยได้รับประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและทำให้ความสามารถในการปรับใช้โซลูชันการผลิตในปริมาณมากมีทักษะเพิ่มสูงขึ้น

“เราเลือก NVIDIA A100 เพราะปัจจุบันเป็นโซลูชั่น ชั้นนำสำหรับ HPC-AI ในตลาด ที่สำคัญกว่านั้นคือแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ HPC-AI จำนวนมากได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากเทคโนโลยีของ NVIDIA ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) สวทช. กล่าว

สำหรับผู้ใช้งานเดิมหรือกลุ่มลูกค้าเดิมของ ThaiSC สนใจและรอใช้งานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่อย่างมาก ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถขยายกรอบและเพิ่มแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยของตนได้ โดยคาดว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้จะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 เพื่อแร่งผลักดันงานด้านด้านการแพทย์ ด้านพลังงาน สภาพอากาศ การพยากรณ์และอื่นๆ ด้วยความสามารถในการสร้างแบบจำลอง การจำลอง AI และการวิเคราะห์ประมวลผลขั้นสูง

ดร.ขวัญชีวา แตงไทย จากทีม Speech and Text Understanding แห่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) คาดว่าจะได้รับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากในงานวิจัยการรู้จำเสียงพูด โดยได้กล่าวว่า “เราสามารถแข่งขันได้และให้บริการแปลงคำพูดเป็นข้อความภาษาไทยฟรีสำหรับทุกคนผ่าน AIForThai”

ในประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 สวทช. จะเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งระบบ NVIDIA DGX™ A100 พร้อมเครือข่าย NVIDIA Quantum InfiniBand และเป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ลำดับ NVIDIA Clara™ Parabricks®ซึ่งช่วยให้ธนาคารชีวภาพแห่งชาติของประเทศไทยสามารถเร่งความเร็วได้ ความพยายามในการจัดลำดับจีโนม รวมถึงการศึกษาจีโนมเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

ผศ. ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล จากหน่วยวิจัยโครงสร้างและชีววิทยาเชิงคำนวณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว NVIDIA GPU เป็นแกนหลักของแพลตฟอร์มการจำลองเชิงโมเลกุลของโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่ออธิบายพฤติกรรมของการจับโปรตีนลิแกนด์นอกจากนี้ พลัง GPU ของ NVIDIA ยังเร่งการวิจัยเพื่อค้นหาสารยับยั้งการต่อต้านไวรัสโคโรน่าอีกด้วย

 
เกี่ยวกับ NVIDIA
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยี GPU ของ NVIDIA (NASDAQ: NVDA) เริ่มต้นในปี 2542 ตลาดเกมพีซีเติบโตขึ้น และได้กำหนดนิยามใหม่ของกราฟิกคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ซึ่งต้องการการประมวลผลประสิทธิภาพสูง และปัญญาประดิษฐ์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นการบุกเบิกพัฒนาของบริษัทในด้านการประมวลผลแบบเร่งความเร็วและ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายล้านเหรียญ เช่น การขนส่ง การดูแลสุขภาพ และการผลิต และกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://nvidianews.nvidia.com/
 

User Avatar
Jardeerana
COMMENTS