• บริษัท ทรูมูฟ จำกัด
  • บอร์ด กทค. เคาะแนวทางการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ส่วนแรก ประมูล ส.ค.นี้ จำนวน 25 MHz แบ่งเป็น 2 ล็อต ขนาด 12.5 MHz และ 12.5 MHz คลื่นความถี่ 900 MHz ประมูล พ.ย.นี้ จำนวน 17.5 MHz แบ่งเป็น 2 ล็อตเช่นกัน ขนาด 10 MHz และ 7.5 MHz ส่วน Reserve Price ยังไม่ได้ข้อสรุป พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม กล่าวถึง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz […]

  • กทค.เผยจำนวยโอนย้ายคลื่น 1800 MHz หลังผ่านไป 5 เดือน โดยโอนย้ายลูกค้าได้เพียง 6 ล้านเลขหมาย จากทั้งหมด 18 ล้านเลขหมาย สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กลุ่มงานวิชาการและจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการโอนย้ายเลขหมายในคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ ซึ่งอยู่ในช่วงเยียวยาหลังหมดสัญญาสัมปทาน โดยหลังจากมีการรายงานล่าสุด บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ดีพีซี มีหมายเลขโทรศัพท์ที่คงค้างอยู่ในระบบจำนวน 19,710 เลขหมาย ซึ่งเป็นหมายเลขที่ใช้บริการรายเดือน หรือโพสเพดทั้งหมด ส่วนบริษัท ทรูมูฟ จำกัด มีจำนวนคงค้างที่เป็นโพสเพด 73,000 เลขหมาย และบริการเติมเงิน หรือพรีเพด จำนวน 11 ล้านเลขหมาย โดยทรูมูฟ ได้ให้เหตุผลว่า เหตุที่จำนวนหมายเลขพรีเพดยังคงค้างในระบบเป็นจำนวนมากนั้น เนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ได้ยืนยันตัวตนต่อบริษัท ทำให้ไม่สามารถย้ายโอนได้ ทั้งนี้ได้มีการโอนย้ายเลขหมายมาตั้งแต่หลังสิ้นสัญญาสัมปทาน คือ […]

  • ที่ประชุม กทค. สรุปชัดเจนออกมาหนักแน่น…มีมติไม่เห็นด้วยและรับไม่ได้ต่อแนวคิดที่ว่า “ซิมดับเป็นเรื่องที่รับได้” พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และ ประธาน กทค. ได้เปิดเผยผลการประชุมในวาระที่สำคัญของการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2556 (20มี.ค56) ที่ประชุม กทค. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุม กสทช. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz ซึ่งมีประธาน กทค. เป็นประธานอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการประกอบด้วย กทค. ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก รวมทั้งให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานอีกสองชุด ได้แก่ คณะทำงานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ซึ่งมีอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานกำหนดมาตรการรองรับผลการกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ซึ่งมี ดร. สงขลา วิชัยขัทคะ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน นอกจากนี้ ที่ประชุม กทค. ยังพิจารณาความเห็นของอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (Personal Communication Network) 1800 […]