เปิดตัวระบบจัดการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสร้างต้นแบบ Smart Tourism จ.ภูเก็ต

READ MORE

CAT Telecom ลงนาม MOU พัฒนาโครงข่ายดาวเทียม ให้บริการระบบติดตามเรือ

READ MORE