Peraso สาธิต Wi-Fi ความเร็ว 10Gb/s บน 802.11ad ในงาน CES 2019

READ MORE

ค่ายมือถือโลกลดต้นทุนหันลงทุน 5G บน Wi-Fi 6 เชื่อหลังปี 2020 เข้าสู่ยุค WiGig

READ MORE

WiGig มาตราฐานใหม่ของ Ultra-Fast Wi-Fi แรงกว่าเดิม เร่งสปีดความเร็วเน็ตในปี 2017

READ MORE