กำเนิดใหม่ WiFi laser system ระบบ Internet ใต้น้ำรับส่งข้อมูลได้ทั้ง 2 ทางด้วยเลเซอร์ พร้อมลุยระบบ MINO

READ MORE