Wi-Fi มาแรง อเมริกาเผยบริการ Wi-Fi calling มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้นถึง 76% ชี้ 5G ใช้งานได้ไม่มีประสิทธิภาพในอาคาร

READ MORE

Singtel เปิดให้บริการ Wi-Fi calling แล้ว

READ MORE

AT&T ให้ใช้ Wi-Fi calling บน LG G4 ได้แล้ว

READ MORE

[Update พค. 59] หลังทุกค่ายค่ายเปิดใช้งานจริง!! 4G ผ่าน VoLTE และโทรผ่าน WiFi calling ผ่าน VoWiFi

READ MORE