กลุ่มสามารถ จับมือ NICE Systems เปิดตัว Nice Situator และ Suspect Search สำหรับ CCTV

READ MORE

อีซี่บาย ย้ำวิสัยทัศน์ไอที บนโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบ เว็บ-สเกล คอนเวอร์จ จากนูทานิกซ์

READ MORE