ญี่ปุ่นโชว์เทคนิค-พร้อมผัง ตั้งสถานี 5G กลางแจ้ง..ส่งภาพ 8K UHD ไปยังรถไฟด้วยเน็ตฯ ระดับ 8 Gbps

READ MORE

ระบบวิดีโอตรวจการณ์-เฝ้าระวัง แบบ IP ช่วยรับมือการช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลสำคัญ

READ MORE