กองทัพอากาศไทย จ้าง ISIS Space ใช้คลื่น UHF VHF S-Band สร้างกองทัพดาวเทียมแห่งแรกของอาเซียน

READ MORE

รู้จัก คลื่นความถี่ในการสื่อสารของประเทศไทย

READ MORE