เริ่มมีการเปิดให้บริการ 5G แต่ยังคงมีข้อกังขาเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ

READ MORE

ผลประมูล5G... สวิตเซอร์แลนด์ ใช้เงินเพียง 11,799 ล้านบาท บนความถี่ 700 MHz , 1,400MHz และ 3.5GHz

READ MORE