ที่ปรึกษา 5G สหรัฐฯ ชี้คลื่นความถี่ 1300 MHz และ 1700 MHz ยังมีความสำคัญในการให้บริการใน 14 ประเทศ

READ MORE