หลอดไฟอัจฉริยะของ IKEA จะสามารถทำงานร่วมกับ Amazon Alexa, Apple Siri และ Google Assistance ได้

READ MORE

Thai Smile ผนึก True Touch เปิดตัว ยิ้มยิ้ม Call Center อัจฉริยะที่สั่งงานด้วยเสียงไทย

READ MORE

Confirm แล้ว AppleTV จะเป็น smart-home gateway สำหรับ HomeKit Platform

READ MORE