ปลุกผีดาวเทียมสำเร็จ MEV-1 ฟื้นซากดาวเทียม Intelsat 901 กลับมาใช้งานในรอบ 19 ปี ลดขยะบนชั้นอวกาศได้

READ MORE

ครั้งแรกของโลก ดาวเทียม Kepler เน็ตความเร็วเกิน 120 Mbps บนความสูงระดับ LEO เร็วกว่าแบบเดิม 35,000 กิโลเมตร

READ MORE

NASA และกรมอุตุ...ขอ Trumps หยุดประมูล 5G คลื่น 23.6 ถึง 24 GHz เหตุดาวเทียมทำนายพายุลำบาก

READ MORE