เทคนิคใหม่... รวมคลื่น 5G และ 4G ทำความเร็ว 2.7Gbps บน Samsung Galaxy S10 รุ่น 5G ก่อนจำหน่าย

READ MORE

Samsung Galaxy S10 มี Wi-Fi 6 รุ่นแรกของโลก ไทยเตรียมจำหน่าย Wi-Fi 6 Enterprise เมษายนนี้

READ MORE