ทดสอบ Wi-Fi 6 ภายใต้มาตรฐาน Vantage 2.0 บนสถานีรถไฟ Tokyo จุดคนใช้เน็ตหนาแน่นที่สุด

READ MORE

Facebook เปิดให้บริการจดจำการเชื่อมต่อ Express Wi-Fi Certified ย้ำ..ไม่แฝงโฆษณาเหมือน Google Station Wi-Fi

READ MORE