CAT ร่วมกับ จุฬาฯ ผุดโครงการวิจัยฝุ่น PM 2.5 บนโครงข่าย LoRaWAN

READ MORE

AIS ห่วงใยสุขภาพพนักงาน จากวิกฤติฝุ่นละออง PM 2.5 จัดสัมมนาให้ความรู้ วิธีป้องกัน และการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ

READ MORE