สร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

READ MORE

ETDA หนุน OTOP ออนไลน์ วางรากฐานองค์ความรู้ให้ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

READ MORE