ก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนูทานิกซ์ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนซิสโก้ ยูซีเอสได้แล้ว เมื่อโซลูชั่นไฮเปอร์คอนเวิร์จชั้นนำ ควบรวม ACI

READ MORE

นูทานิกซ์​ จับมือ ซิทริกซ์ เปิดตัว อินสแตนท์ออน วีดีไอ (InstantON VDI) ผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดขนาดกลาง

READ MORE

เมื่อ Lenovo ผนึก Nutanix จึงเกิดระบบ Hyperconverged Appliance

READ MORE

Nutanix และ Symantec จัดอบรมความรู้ด้านระบบอินฟราสตรัคเจอร์ยุคใหม่

READ MORE

นูทานิกซ์เปิดให้ทุกคนเข้าใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานไฮเปอร์คอนเวอร์จ ได้ฟรี

READ MORE

อีซี่บาย ย้ำวิสัยทัศน์ไอที บนโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบ เว็บ-สเกล คอนเวอร์จ จากนูทานิกซ์

READ MORE

บทความ สตอเรจแห่งอนาคต ความเชื่อมโยงของไฮเปอร์-คอนเวอร์เจนซ์ กับ เว็บ-สเกล

READ MORE

Dell XC Series เลือก Software ของ Nutanix ในการติดตั้ง Web-scale Converged Appliances

READ MORE