เน็ตแอพ ร่วมกับ ไอเน็ต นำเสนอ INET S3 Service สร้างมาตราฐานบริการคลาวด์ระดับสากล GDPR

READ MORE

AIS เปิดให้บริการ “คลาวด์เพื่อธุรกิจ (AIS Business Cloud)” เต็มรูปแบบ

READ MORE