True IoT จับมือ เน็กซ์พาย เป็นรายแรกของไทยร่วมยกระดับแพลตฟอร์ม IoT พัฒนาโดยเนคเทค-สวทช.

READ MORE

EGA นำร่อง Big Data จราจรทางหลวง จับมือ Nectec ที่ปรึกษาด้านเทคนิค

READ MORE