CAT ร่วมกับ วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต เปิดตัว “Mobile Intelligent Cloud Solution” พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงไอทีภาครัฐกับประชาชน

READ MORE