กระทรวงไอซีที จับมือ Intel มอบ Tablet ให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนดีเด่น

READ MORE

รมว.ไอซีที เป็นองค์ปาฐกในงานสัมมนา One Stop Shop On Mobile

READ MORE

กระทรวง ICT หนุนทุกภาคส่วนเตรียมพร้อม เปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6

READ MORE

กระทรวงไอซีที ชูแผนแม่บท Digital Government บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ สู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

READ MORE