ล่าสุด NOKIA สาธิตอุปกรณ์โครงข่ายก่อนถึง 5G ความเร็ว 2Gbps บนโครงข่าย 4.9G

READ MORE