เพราะอาชีพที่เกิดใหม่ใช่ช่วง COVID-19 ไม่ได้มีแต่เชฟ หรือแดนเซอร์ กักตัวอยู่บ้านกันมานาน มาสร้างงาน สร้างอาชีพ กับครีเอเตอร์สติกเกอร์กัน!

READ MORE

LINE Sticker ไทย เติบโตเป็นอันดับ 1 ด้วยยอดดาวน์โหลดเพิ่มสูงขึ้นถึง 52%

READ MORE