ปาปัวนิวกินีไม่สน 3 ชาติ ขู่ยุติสัญญาณเน็ต 8Tbps เชื่อม Cable ของ Huawei ยาว 5,457 กม.

READ MORE

ปลัด ICT ร่วมหารือความร่วมมือด้าน ICT กับคณะผู้แทนจากญี่ปุ่น

READ MORE

ก.ไอซีที ผนึก MIC พัฒนาไอซีทีตามกรอบ Thailand-Japan Summit

READ MORE

กสทช. หารือกระทรวง MIC ญี่ปุ่น ถกลดค่า Roaming และเตรียมทำทีวี 4k

READ MORE