จีนเร่งการใช้งาน Wi-Fi 6 เต็มพิกัด คาดภายใน 3 ปี จะมีสัดส่วนการใช้งาน 90% เหตุเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบอะนาล็อก

READ MORE

ทำไม.. จึงต้องเลือกซื้ออุปกรณ์ 802.11ax หรือ Wi-Fi 6 ในปี 2562 กับความเร็วระดับ 5 Gbps

READ MORE

Wi-Fi Alliance กับมาตรฐานใหม่ 802.11ai ที่จะทำให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ไวขึ้น

READ MORE