หลอดไฟอัจฉริยะของ IKEA จะสามารถทำงานร่วมกับ Amazon Alexa, Apple Siri และ Google Assistance ได้

READ MORE

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ google จริงจังกับการผลิตฮาร์ดแวร์!

READ MORE