ยอดติดตั้งเน็ต 5G HOME พุ่ง Verizon ขยับความเร็วเน็ต 1 Gbps ระบบ FWA พร้อมแจกอุปกรณ์ Wi-Fi 6

READ MORE

Facebook พร้อมให้บริการเน็ตบ้านความเร็ว 20 - 40 Gbps ด้วยคลื่น 60 GHz ไม่สะเทือนเจอฝนหรือหิมะ

READ MORE

ผู้ให้บริการ Starry นำระบบ FWA อีกขั้นของ Wi-Fi ทำความเร็ว 200 Mbps สู้ 5G

READ MORE