ทุกบริการ True ไร้กระดาษอย่างสิ้นเชิง ทั้งบิล, ใบเสร็จ ทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

READ MORE

dtac เปลี่ยนใบเสร็จรับเงินเป็นแบบ e-Receipt แทนใบเสร็จกระดาษ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้ลูกค้า

READ MORE