คลื่นไมโครเวฟของสหรัฐฯ โตก้าวกระโดด ความเร็วขยับ 20 Gbps รองรับ 5G ระบบ E-band เร็วกว่า Fiber

READ MORE

Google Loon ใช้ balloons ทดสอบสัญญาณ 4G LTE คลื่นความถี่ 700 MHz และ 800 MHz

READ MORE