DGA เดินหน้าปักหมุดรากฐานสังคมดิจิทัล ผนึกขุนพลหน่วยงานรัฐ ใช้นวัตกรรมเป็นต้นแบบขับเคลื่อนประเทศ

READ MORE

DGA เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้าน Digital Transformation ระดับภูมิภาคเอเชีย โดยสถาบัน KIEA ประเทศเกาหลี

READ MORE

DGA เปิดศักราชใหม่ในการบริการภาครัฐให้สะดวกขึ้นด้วย พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล “เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยด้วยธรรมาภิบาลข้อมูล”

READ MORE

ใช้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ที่ Big C รับส่วนลด 100 บาท (500 ท่านแรกต่อสาขา)

READ MORE

DGA เปิดเวทีเจาะลึก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล คนไทยได้อะไรในยุค 4.0

READ MORE

DGA โชว์ผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กว่า 86% ตอบรับนโยบายรัฐ

READ MORE

เตรียมเปิด “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ” ภายใน 2 ปี

READ MORE

DGA จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นเดินหน้าร่าง พรบ.รัฐบาลดิจิทัลฯ

READ MORE

DGA จับมือ ก.พ.ร. จัดสัมมนา Doing Business Portal

READ MORE