เปิดตัว DGA Chatbot ให้ข้อมูล ร้านโชวห่วย แหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคกับประชาชน เพื่อรับมือภัยโควิด 19 ชวนปชช.แอดไลน์ @DGAChatbot ไว้ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าได้โดยตรง

READ MORE

ผ่าน (ร่าง) แผน DG 2563-2565 รัฐบาลดิจิทัลเผยเตรียมออกประกาศ DGF และมาตรฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ

READ MORE

DGA รุกต่อเนื่องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ” Open Government Data ให้กับข้าราชการภาครัฐ

READ MORE

DGA มุ่ง สร้าง – เชื่อม – เปิด ประสานความร่วมมือ ยกระดับบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน

READ MORE

DGA ได้รับใบรับรองมาตรฐานจาก BSI Group 4 มาตรฐาน

READ MORE

DGA ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ภาพข่าวปราสัมพันธ์ DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ

READ MORE

ครั้งแรกกับการกำหนดกรอบดิจิทัลภาครัฐ DGA ผนึกรัฐและเอกชนด้านไอทีวางแพลตฟอร์มอนาคต OSS

READ MORE

DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ

READ MORE

DGA เดินหน้าปักหมุดรากฐานสังคมดิจิทัล ผนึกขุนพลหน่วยงานรัฐ ใช้นวัตกรรมเป็นต้นแบบขับเคลื่อนประเทศ

READ MORE

DGA เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้าน Digital Transformation ระดับภูมิภาคเอเชีย โดยสถาบัน KIEA ประเทศเกาหลี

READ MORE

DGA เปิดศักราชใหม่ในการบริการภาครัฐให้สะดวกขึ้นด้วย พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล “เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยด้วยธรรมาภิบาลข้อมูล”

READ MORE

ใช้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ที่ Big C รับส่วนลด 100 บาท (500 ท่านแรกต่อสาขา)

READ MORE

DGA เปิดเวทีเจาะลึก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล คนไทยได้อะไรในยุค 4.0

READ MORE

DGA โชว์ผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล กว่า 86% ตอบรับนโยบายรัฐ

READ MORE

เตรียมเปิด “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ” ภายใน 2 ปี

READ MORE