เยอรมนีขยาย 5G ด้วยคลื่น 2100 MHz และ 3600 MHz วิธีพิเศษไม่ซื้ออุปกรณ์ Huawei แต่เลี่ยงใช้วิธี upgrade แทน

READ MORE

เยอรมนีประกาศประมูล 5G จำนวน 420MHz ส่งเงินเข้ารัฐ 230,923 ล้านบาท ให้บริการประชากร 82.79 ล้านคน

READ MORE

เอกสารรั่ว..เยอรมันเอาจริงคลื่น 5G ย่าน 3.6 GHz ต้องครอบคลุมทั่วประเทศ 98% ภายใน 2 ปี พร้อมเปิดเช่า MVNO

READ MORE