AIS Contact Center กวาด 4 รางวัลใหญ่ เวที CRE Awards 2019 ตอกย้ำผู้นำด้านการดูแลลูกค้าได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

READ MORE