นูทานิกซ์​ จับมือ ซิทริกซ์ เปิดตัว อินสแตนท์ออน วีดีไอ (InstantON VDI) ผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดขนาดกลาง

READ MORE

ไดเมนชั่น ดาต้า ร่วมมือกับ ซิทริกซ์ เปิดตัวโปรแกรม Bring Your Own Device (BYOD)

READ MORE